Klubbens formål er:

at holde medlemmerne orienterede om og aktivt engagerede i religiøse, samfundsmæssige, økonomiske, sociale og internationale anliggender,

at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen,

at støtte aktiviteterne i den lokale KFUM og andre værdige organisationer ved medlemmernes personlige tjeneste og ved forenede anstrengelser.

Hardernes Y's Men's Club blev chartret med  20 medlemmer den 22. marts 1975 som klub nr. 72 i Danmark, og moderklubben var Holstebro Y's Men's Club. Klubben tæller i dag 39 medlemmer. Klubben har været en ren mandeklub, men i 2012 blev den ændret til at være en "blandet" klub med både kvinder og mænd.  Medlemmerne kommer fra forskellige samfundslag og der tilstræbes størst mulig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning. Man kan kun blive medlem på opfordring og efter godkendelse i klubben.

Klubben er moderklub for Aulum Y´s Men´s Club, Y´s Men´s Club Savaria of Szombathely, Ungarn, og Sct. Jørgens Y´s Men´s Club, Holstebro og har som broderklub Savaria of Szombathely, Ungarn.Regnskabsmæssigt er der en opdeling i klubkassen og aktivitetskassen: Klubkassens indtægter er medlemmernes kontingent, der dækker udgifterne til klubbens drift, talere, spisning m.v.Aktivitetskassens indtægter er overskuddet fra klubbens aktiviteter (julemærker og loppemarked m.v.), som anvendes til den støtte, som klubben yder i henhold til sine love og vedtægter.Klubmøderne afholdes hver anden Onsdag aften kl. 18 - 20 på Holstebro Aktivitetcenter, Danmarksgade 13 A, Holstebro. Ægtefællerne deltager i en del af møderne.Ud over klubmøderne foregår klublivet i klubbens udvalg. Disse nedsættes og sammensættes for 1 år af gangen og består af  4 – 6 medlemmer. Udvalgene holder deres møder rundt i hjemmene. Mødeaktiviteten  afhænger af udvalgenes aktuelle opgaver. Ægtefællerne deltager i udvalgsarbejdet, hvor det sociale aspekt også spiller en stor rolle.
Klubbens e-mail adr. er:  filsoe-vig(at)email.dk