Støttepolitik

Hardernes Y`s Men`s Club i Holstebro har til formål at støtte KFUM og lignende organisationer med penge eller personlig tjeneste.
Relevante projekter fra lokale organisationer kan  støttes efter ansøgning.
Enkeltpersoners rejser støttes normalt ikke.
Internationale projekter gerne med karakter af u-landshjælp støttes især efter anbefaling fra Region Danmark, der er landsledelsen for alle vores danske klubber.

Ansøgningsskema Word format kan hentes her  -  pdf format kan hentes her

År 2000 puljen "Pulje til lederuddannelse i det frivillige foreningsarbejde for børn og unge i Holstebro Kommune"

Midler
Ved århundrede- og årtusindskiftet arrangerede Hardernes Y's Men's Club en årtusindskiftefest for borgerne i Holstebro, samt udgav en årtusindskiftemønt, en CD "Den danske sang i 100 år" , en almanak, en årtusindskifteplakat som sammen med flere andre aktiviteter skaffede midler til en Folkegave til et kirkeprojekt i Tirana, Albanien på 1.000.000 kr. og en lederuddannelsespulje for unge i Holstebro Kommune på 175.000 kr.

Midlerne fra lederuddannelsespuljen tildeles fortrinsvis yngre lederemner fra Holstebro Kommune, der er indstillet af deres forening, klub m.v. inden den 31. januar i uddelingsåret.

Alle former for lederuddannelse har mulighed for at komme i betragtning. Tilskuddet uddeles dog primært til længerevarende lederuddannelseskurser  - for eksempel højskoleophold eller lignende - der specielt vil komme det frivillige foreningsarbejde for børn og unge i Holstebro Kommune til gode.

Tilskuddet uddeles i større portioner. Der uddeles maksimalt 25.000 kr. pr. år. Ansøgningsskema kan hentes her