Sådan fungere klubben

Klubbens ledelse varetages af Præsidiet, som består af 5 klubmedlemmer. Hvert år vælges 3 nye medlemmer til Præsidiet, som således via de 2 fortsættende medlemmer bevarer sin kontinuitet.

Præsidiet afholder møde ca. 1 gang månedlig og varetager følgende opgaver.

Præsidiet sammensætter udvalgende for det kommende klubår.

Præsidenten
Varetager klubbens overordnede daglige ledelse. Han leder præsidiemøderne, har kontakten til udvalgsformændene og repræsenterer klubben udadtil.

Vicepræsidenten
Er stedfortræder for præsidenten - og er formand for Programudvalget, som udarbejder klubbens program for det kommende klubår.

Vice Vicepræsidenten/Skatmester

Er medlem af programudvalget og fremlægger klubbensregnskab

Sekretæren
Fører klubbens referater og korrespondance fra alle klubmøder og præsidiemøder. - Derudover har sekretæren en lang række opgaver af administrativ art.

Mening medlem.

Er medlem af præsidiet og er på valg hvert år.

Regnskabsfører:

Ikke medlem af præsidiet, men fører klubbens regnskab i fællesskab med skatmesteren.