Vores formål er:

 • at støtte og tjene primær KFUM og KFUK og andet kirkeligt børne- og ungdomsarbejde nationalt og internationalt og at prioriterer kammerat- og fællesskabet højt.
 • at opmuntre til retfærdighed i samfundsmæssige og internationale spørgsmål, idet klubben altid afholder sig fra partipolitisk stillingtagen.

Vores motto:

"At vedkende sig den pligt der følger med enhver ret” 

Fakta omkring Y's Men

Vi er en international humanitær hjælpeorganisation grundet på det kristne livssyn der er grundlagt i USA i 1922 som støtte organisation til YMCA / KFUM. Den første danske klub chartres i 1947 i Aalborg

Der er ca. 166 klubber i Danmark, inkl. klubber i Central Østeuropa med ca. 3800 medlemmer

Vi har hovedkontor i Schweiz og der er ca. 1650 klubber i 65 lande med ca. 29.000 medlemmer

Aktiviteter

Y’s Men’s klubberne har til formål at støtte kristeligt børne- og ungdomsarbejde, socialt udviklingsarbejde. Dette gøres typisk ved enten at udføre et stykke praktisk arbejde, eller i form af økonomiske donationer.

Midlerne til disse donationer tilvejebringes ved en række aktiviteter, så som Loppemarkeder, genbrugssalg, teltudlejning, udgivelse af julemærker, samt udgivelse af lokale telefonbøger, arrangere koncerter, plus mange andre gode og indbringende tiltag.

Derudover dyrkes et godt og tæt kammeratskab, samt et højt oplysningsniveau om samfundsmæssige forhold, for derved at styrke medlemmernes engagement, både lokalt, nationalt og internationalt.Y's Men's Region Danmark er en bevægelse, der giver mening og resultater!

Klubbens historie:

 • Hardernes Y's Men's Club blev chartret d. 22. marts 1975, som klub nr. 72 i Danmark, med 20 medlemmer, og moderklubben var Holstebro Y's Men's Club.
 • Hardernes Y's Men's Club tæller i dag 33 medlemmer. Klubben har været en ren mandeklub, men i 2012 blev den ændret til at være en "blandet" klub med både kvinder og mænd.
 • Medlemmerne kommer fra forskellige samfundslag og der tilstræbes størst mulig erhvervsmæssig og aldersmæssig spredning.
 • Man kan kun blive medlem på opfordring og efter godkendelse i klubben.
 • Hardernes Y's Men's Club er moderklub for:
  •  Aulum Y´s Men´s Club
  • Y´s Men´s Club Savaria of Szombathely, Ungarn
  • Sct. Jørgens Y´s Men´s Club
 • Indtægter er overskuddet fra klubbens aktiviteter (julemærker og loppemarked m.v.), som anvendes til den støtte, som klubben yder i henhold til sine love og vedtægter.
 • Klubmøderne afholdes hver anden Onsdag aften kl. 18 - 20 i Nørrehytten, Sønder Nybovej 2A, Holstebro.
 • Ægtefællerne deltager ca. ved hvert andet møde.
 • Ud over klubmøderne foregår klublivet i klubbens udvalg, disse nedsættes og sammensættes for 1 år af gangen og består af 4–6 medlemmer. Udvalgene holder deres møder rundt i hjemmene, mødeaktiviteten afhænger af udvalgenes aktuelle opgaver. Ægtefællerne deltager i udvalgsarbejdet, hvor det sociale aspekt også spiller en stor rolle.